e-Kolekcja Czasopism Polskich
Projekt, którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do poczytnych i rzadkich tytułów czasopism polskich, dzięki przeniesieniu ich na nośniki cyfrowe i umieszczeniu w Internecie, powstał z inicjatywy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i w założeniu stanowił przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Biblioteką Narodową. Więcej >>


Rozpoczęły się prace nad przeniesieniem zasobów e-KCzP do e-bUW.
Tytuły i/lub roczniki przeniesione z e-KCzP będą odpowiednio oznaczane.


 1. Ateneum[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1876-1898.
 2. Ateneum Wileńskie[w zasobach e-bUW] - Wilno: 1923-1939.
 3. Co Tydzień[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1915.
 4. Czasopismo Skarbowe [w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1926-1939.
 5. Dziennik Lubelski[w zasobach e-bUW] - Lublin: 1932.
 6. Gazeta Bankowa[w zasobach e-bUW] - Lwów: 1921-1938.
 7. Głos Kamiennej[w zasobach e-bUW] - Kamienna [Skarżysko-Kamienna]: 1925.
 8. Głos Podlasia[w zasobach e-bUW] - Siedlce: 1910-1915.
 9. Jeniec Polak: [w zasobach e-bUW] - Le Puy: 1917-1919.
 10. Kobieta w Sejmie[w zasobach e-bUW] – Warszawa: 1919.
 11. Kurier dla Wszystkich[w zasobach e-bUW]  - Warszawa : 1914-1915.
 12. Lutnista.  [w zasobach e-bUW] – Warszawa: 1905-1907.
 13. Lwów i Wilno.  [w zasobach e-bUW]  - Londyn: 1946–1948.
 14. Merkuriusz Polski. - Kraków: 1661.
 15. Monitor Polski. - Warszawa: 1918-1919, 1929.
 16. Polityka Gospodarcza[w zasobach e-bUW] - Łódź: 1935.
 17. Prosto z Mostu[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1935-1939.
 18. Przegląd Gospodarczy[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1920-1939.
 19. Przegląd Lwowski[w zasobach e-bUW] - Lwów: 1871-1883.
 20. Przegląd Narodowy[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1908-1921.
 21. Przegląd Sportowy. - Kraków: 1921-1939, 1945-1959.
 22. Przemysł i Handel[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1920.
 23. Ruch Muzyczny[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1857-1861.
 24. Skamander[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1920-1928, 1935-1939.
 25. Tygodnik Handlowy[w zasobach e-bUW] - Warszawa: 1919-1936.
 26. Ziemia Brzeska[w zasobach e-bUW] - Brześć Litewski: 1919–1920.
 27. Życie Gospodarcze. - Katowice: 1945/46-1980.

© Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 2006-2013
Ostatnia aktualizajca: 24.10.2013
Kontakt: g.klebek@uw.edu.pl