e-Kolekcja
Czasopism Polskich


Merkuriusz Polski [Tyt. ujedn.]. Merkuryusz Polski: dzieie wszytkiego świata
w sobie zamykaiący dla informacyey pospolitey. [Tyg.].- Kraków: 1661.
[Dok. elektroniczny: format gif].- Warszawa: BUW, 2003.


Numer 1 (strony 1-12)
Numer 2 (strony 13-20)
Numer 3 (strony 21-24)
Numer 4 (strony 25-32)
Numer 5 (strony 33-40)
Numer 6 (strony 41-48)
Numer 7 (strony 49-56)
Numer 8 (strony 57-60)
Numer 9 (strony 61-68)
Numer 10 (strony 69-72)
Numer 11 (strony 73-80)
Numer 12 (strony 81-88)
Numer 13 (strony 89-96)
Numer 14 (strony 97-104)
Numer 15 (strony 105-112)
Numer 16 (strony 113-120)
Numer 17 (strony 121-128)
Numer 18 (strony 129-136)
Numer 19 (strony 137-140)
Numer 20 (strony 141-148)
Numer 21 (strony 149-156)
Numer 22 (strony 157-164)
Numer 23 (strony 165-172)
Numer 24 (strony 173-180)
Numer 25 (strony 181-188)
Numer 26 (strony 189-196)
Numer 27 (strony 197-204)
Numer 28 (strony 205-212)
Numer 29 (strony 213-220)
Numer 30 (strony 221-228)
Numer 31 (strony 229-236)
Numer 32 (strony 237-244)
Numer 33 (strony 245-252)
Numer 34 (strony 253-260)
Numer 35 (strony 261-268)
Numer 36 (strony 269-272)
Numer 37 (strony 273-280)
Numer 38 (strony 281-288)
Numer 39 (strony 289-296)
Numer 40 (strony 297-304)
Numer 41 (strony 305-312)

© Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 2007

Powrót