e-Kolekcja
Czasopism Polskich


Monitor Polski. Wychodzi codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.
Od nr 204: dziennik urzędowy Republiki Polskiej. /
[Urząd Rady Ministrów]: Warszawa, 1918-20, 1928, 1929.
[Dok. elektroniczny: format gif].- Warszawa: BUW, 2006.


R.1, 1918

luty (nr 1-11) | marzec (nr 12-35) | kwiecień (nr 36-59) | maj (nr 60-68)
czerwiec (nr 69-83) | lipiec (nr 84-110) | sierpień (nr 111-136) | wrzesień (nr 137-162)
październik (nr 163-190) | listopad (nr 191-217) | grudzień (nr 218-241)

R. 2, 1919

styczeń (nr 1-25) | luty (nr 26-48) | marzec (nr 49-73)
kwiecień (nr 74-97) | maj (nr 98-120) | czerwiec (nr 121-143)
lipiec (nr 144-170) | sierpień (nr 171-195) | wrzesień (nr 196-220)
październik (nr 221-237) | listopad (nr 238-261) | grudzień (nr 262-285)

R. 12, 1929

styczeń (nr 1-26) | luty (nr 27-49) | marzec (nr 50-75)
kwiecień(nr 76-100) | maj (nr 101-123) | czerwiec (nr 124-147)
lipiec (nr 148-174) | sierpień (nr 175-200) | wrzesień (nr 201-225)
październik (nr 226-252) | listopad (nr 253-276) | grudzień (nr 277-300)


© Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 2007

Powrót