Monitor Polski, R2.: czerwiec 1918

Numer 69 (12 czerwca) | Numer 70 (13 czerwca) | Numer 71 (14 czerwca)
Numer 72 (15 czerwca) | Numer 73 (17 czerwca) | Numer 74 (18 czerwca)
Numer 75 (19 czerwca) | Numer 76 (20 czerwca) | Numer 77 (21 czerwca)
Numer 78 (22 czerwca) | Numer 79 (24 czerwca) | Numer 80 (25 czerwca)
Numer 81 (26 czerwca) | Numer 82 (27 czerwca) | Numer 83 (28 czerwca)


© Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Powrót