Tablica Wstecz Dalej
8_14c.jpg


¶wit : mody paryzkie. - 1886. - Nr 135. - Ryc.1-3, s.tyt.