Tablica Wstecz Dalej
7_14a.jpg


Ryc. 16. Tygodnik Mód i powieści. - 1905. - Dodatek do nr 23. - Ryc. nr 18-22, s. 4