Witamy w Bibliotece Austriackiej w Warszawie!Biblioteka Austriacka w Warszawie powstała w 2002 roku na mocy porozumienia zawartego między austriackim Federalnym Ministerstwem do Spraw Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych, reprezentowanym przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, a Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

Biblioteka Austriacka w Warszawie jest jedną z 62 Bibliotek Austriackich działających w ponad 25 państwach na świecie. W Polsce istnieje sześć Bibliotek Austriackich: w Warszawie, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu i Wrocławiu. Sieć Bibliotek Austriackich www.oesterreich-bibliotheken.at z roku na rok poszerza się o kolejne placówki.

Księgozbiór Biblioteki Austriackiej w Warszawie wynosi obecnie ponad 15 tys. pozycji inwentarzowych, które są dostępne w wersji analogowej w postaci katalogu kartkowego oraz w wersji elektronicznej w postaci katalogu online.

Oferta książkowa Biblioteki Austriackiej obejmuje m.in. literaturę piękną i historię Austrii, literaturoznawstwo, historię literatury, historię krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej, sztukę i architekturę, filozofię, krajo- i kulturoznawstwo. Do dyspozycji czytelników dostępne są na miejscu również bieżące gazety, czasopisma fachowe i periodyki.

Biblioteka Austriacka w Warszawie jest współorganizatorem wieczorów autorskich, prezentacji książek, wykładów oraz wystaw, które odbywają się w pomieszczeniach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Od 1 kwietnia 2014 roku Biblioteka Austriacka w Warszawie ma swoją stronę na Facebooku.

W razie pytań lub jakichkolwiek życzeń prosimy kontaktować się z dyżurnym bibliotekarzem drogą elektroniczną pod adresem
E-Mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl lub telefoniczne pod numerem +48 22 552 52 11.

Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.


Willkommen in der Österreich-Bibliothek Warschau!Die Österreich-Bibliothek Warschau wurde im Jahre 2002 auf Grund einer Vereinbarung zwischen dem österreichischen Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, vertreten durch das Österreichische Kulturforum Warschau, und der Universitätsbibliothek Warschau gegründet.

Die Österreich-Bibliothek Warschau ist eine von 62 Österreich-Bibliotheken, die in mehr als 25 Staaten eingerichtet sind. In Polen gibt es sechs Österreich-Bibliotheken, und zwar in: Warschau, Krakau, Opole, Poznań, Przemyśl und Wrocław. Das Netzwerk der Österreich-Bibliotheken www.oesterreich-bibliotheken.at wird von Jahr zu Jahr um neue Bibliotheken erweitert.

In der Österreich-Bibliothek Warschau finden Sie derzeit über 15.000 Bände, die sowohl analog in Form eines Zettelkatalogs als auch digital in Form eines Online-Katalogs erreichbar bzw. abrufbar sind.

Das Buchangebot der Österreich-Bibliothek Warschau umfasst u.a. Belletristik, österreichische Geschichte, Weltgeschichte, Literaturwissenschaft, Literaturgeschichte, Geschichte von Ost-, Mittel- und Südosteuropa, bildende Kunst und Architektur, Philosophie, Landes- und Kulturkunde. Vor Ort stehen den LeserInnen Zeitungen, Fachzeitschriften und andere Periodika zur Verfügung.

Die Österreich-Bibliothek Warschau organisiert in den Räumlichkeiten der Universitätsbibliothek diverse Lesungen, Buchpräsentationen, Vorträge und Ausstellungen mit.

Ab 1. April 2014 ist die Österreich-Bibliothek Warschau auf Facebook präsent.

Für jegliche Fragen oder weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Österreich-Bibliothek-Team per
E-Mail unter biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl oder telefonisch unter +48 22 552 52 11.

Die Benützung der Bibliothek ist kostenfrei.

 

 

 

 

 

 

(C) OK BUW